Over MIK

MIK staat voor Masters in de Kunsten en is de huidige naam voor de alumnivereniging voor professionals in de kunsten die afgestudeerd zijn aan de RUG.

Voor wie is de vereniging bedoeld?
De leden van de vereniging hebben Kunst en Kunstbeleid, Algemene Literatuurwetenschap of Kunsten, Cultuur en Media gestudeerd. Zowel met een doctoraal, Bachelor- als een Master-diploma ben je van harte welkom om lid te worden! Je kunt ook al lid worden als je (nog) niet afgestudeerd bent.

Hoe en waarom is de vereniging ontstaan?
De alumnivereniging V(O)SKKBrug is opgericht in 1992 om het contact tussen oud-studenten onderling en tussen afgestudeerden en de opleiding KCM te bevorderen en te onderhouden. In augustus 2006 werd de naam gewijzigd in MIK, dat staat voor Masters in de Kunsten.

Wat is het doel van MIK?
Het doel van de vereniging is drieledig:

  1. Vormen van een netwerk tussen de oud-studenten Kunst en Kunstbeleid, Algemene Literatuurwetenschap en Kunsten, Cultuur en Media.
  2. Verstevigen van de relatie tussen de opleiding Kunsten, Cultuur en Media en de praktijk van de kunstwereld.
  3. Bevorderen van de kennis van de leden.

Wat doet de vereniging?
Alle activiteiten van MIK hebben een netwerkfunctie. De website van MIK biedt een overzicht van alle leden inclusief contactgegevens en hun huidige baan. MIK houdt deze gegevens zo volledig en actueel mogelijk zodat je niet alleen kunt zien waar je oud klasgenootjes werken maar ook op zoek kunt gaan naar de juiste professional voor in je eigen instelling of netwerk.

MIK organiseert jaarlijks een studiedag of Masterclass voor alumni, studenten en docenten. Vanuit verschillende invalshoeken wordt een bepaald thema belicht door interessante sprekers uit het kunstenveld. Daarnaast zijn er de nodige gezelligheidsactiviteiten, waar oud-studenten elkaar op informele wijze ontmoeten en elkaar op de hoogte houden van ieders activiteiten in het kunstenveld en daarbuiten.

Op zoek naar een (nieuwe) baan? Een hoog gewaardeerde service van de alumnivereniging is de vacaturemailing. Bij het bestuur komen uiteenlopende vacatures uit het kunstenveld binnen, die onze leden per mail ontvangen. Soms zitten hier vacatures tussen die niet in (landelijke) kranten verschijnen. Als lid kun je dit netwerk uiteraard ook gebruiken om eigen vacatures te verspreiden.

LinkedIn
MIK is ook te vinden op LinkedIn. Ons interactieve platform, speciaal voor leden, biedt volop mogelijkheden om de contacten met oud-studiegenoten te onderhouden, kennis uit te wisselen en op de hoogte te blijven van activiteiten en vacatures in het netwerk.