Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Jaukje van Wonderen, voorzitter
Marjolein Bos, penningmeester
Anne Sasbrink, secretaris
Moeps Stellingwerf, algemeen bestuurslid
Rosa Visser, algemeen bestuurslid

Rooster van aftreden
De bestuursleden hebben een termijn van 6 jaar. Het rooster van aftreden is als volgt:

1 september 2018: Anne Sasbrink
1 september 2019: Marjolein Bos
1 september 2020: Rosa Visser
1 september 2021: Jaukje van Wonderen
1 september 2022: Moeps Stellingwerf

Bestuursvergaderingen vinden tweemaandelijks plaats op wisselende locaties in het land.


Aanmelden als bestuurslid bij MIK kan nu voor: Functie: Algemeen lid (ACTIVITEITEN)
De leukste functie in het bestuur! Wil je in het bestuur als activiteitencoördinator? Meer informatie via mastersindekunsten@gmail.com

> Activiteitencoördinatie
– bijhouden wat er speelt (cultureel, kunstbeleidsmatig, etc,etc)
– contacten met organisaties
– contacten met leden (werving activiteiten, participatie)
– organisatie per activiteit (draaiboek, mailing leden, financiën)
– promotie van activiteiten onder de leden
– vermelding in o.a. de Broerstraat