Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Jaukje van Wonderen, voorzitter
Marjolein Bos, penningmeester
Moeps Stellingwerf, algemeen bestuurslid
Rosa Visser, algemeen bestuurslid

Er is een vacature voor de functie van secretaris.

Rooster van aftreden
De bestuursleden hebben een termijn van 6 jaar. Het rooster van aftreden is als volgt:

1 september 2019: Marjolein Bos
1 september 2020: Rosa Visser
1 september 2021: Jaukje van Wonderen
1 september 2022: Moeps Stellingwerf

Bestuursvergaderingen vinden tweemaandelijks plaats op wisselende locaties in het land.


Aanmelden als bestuurslid bij MIK kan nu voor: Functie: Algemeen lid (ACTIVITEITEN)
De leukste functie in het bestuur! Wil je in het bestuur als activiteitencoördinator? Meer informatie via mastersindekunsten@gmail.com

> Activiteitencoördinatie
– bijhouden wat er speelt (cultureel, kunstbeleidsmatig, etc,etc)
– contacten met organisaties
– contacten met leden (werving activiteiten, participatie)
– organisatie per activiteit (draaiboek, mailing leden, financiën)
– promotie van activiteiten onder de leden
– vermelding in o.a. de Broerstraat